راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نكته

نكته : «نكاتي در مورد مديريت زمان»

عنوان نكته

نكاتي در مورد مديريت زمان

نويسنده

صمدي، صادق

فرستنده نكتهصمدي، صادق
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

بي ترديد با ارزش ترين منبع در اختيار هر انسانی همواره زمان است و به نظر مي رسد که اهميت اين منبع، روز به روز بيشتر و بيشتر مي شود. تغييرات پي در پي محيط کسب و کار در سطح خرد و کلان، با حضور پديده هاي جهاني سازي (تقاضاي بزرگي براي وقت و زمان را بوجود آورده است. از سوی ديگر جهت گيري در قبال اين تحولات، نيازمند کسب دانش و اطلاعات مناسب است. هرچه میزان مدير از مسائل روز بيشتر باشد، احتمال بهره گيري از فرصت هاي دنياي کسب و کار نيز بيشتر خواهد بود.

به راستي چه بايد کرد؟ از سويي نياز ما امروز به استفاده از ابزارهاي آموزشي و تحصيل دانش در حوزه هاي مختلف کسب و کار پيوسته بيشتر مي شود و از طرف ديگر؛ زمان در اختيارمان روز به روز محدودتر مي گردد. مردم حتي در روزهاي تعطيل نيز نمي توانند کار را فراموش کرده و آن را کنار بگذارند. تکنولوژي باعث گرديده است تا در هر نقطه در دسترس باشيم.

آيا فشار، براي موفقيت در کسب و کار، اين الزام را بوجود مي آورد يا اعتقاد به اين که وجود ما براي انجام کار حتماً لازم است؟ واقعيت اين است که سخت کار کردن نه تنها متضمن موفقيت نيست، بلکه مي تواند بطور معکوس موجب پيدايش استرس گردد و در نتيجه احتمال حوادث غير مترقبه را افزايش دهد. پس مشکل کجاست و اين سردرگمي از کجا نشأت مي گيرد؟ چرا زمان به يک مشکل تبديل شده است؟
براي آن که بتوانيد زمان تان را بهتر مديريت کنيد بايد از (مديريت) خودتان شروع کنيد. درک تفاوت بين کارايي و اثربخشي، هسته مرکزي، مديريت زمان را تشکيل مي دهد.

 • کارايي، یعنی انجام درست کارها
 • اثربخشي، یعنی انجام کار درست

بسياري از اوقات، ما بجاي تمرکز بر اثربخشي- يا به عبارت ديگر، انجام کار درست- زمان زيادي را به درست انجام دادن کار اختصاص مي دهيم. آيا شما نيز تعلل مي کنيد؟ بسياري از ما عادت کرده ايم تا کارها را به تأخير بيندازيم، برخي بيشتر و برخي کمتر. براي مثال آيا شما در موارد زير تعلل مي کنيد:

 • وظايف روتين کسالت باري که اکنون به کارهاي عادي و روزمره تبديل شده اند و ديگر چالش تلقي نمي شوند؟
 • تلفن هاي مشکل و يا تصميمات دشواري که بايد گرفته شود؟
 • کارها و يا پروژه هاي جديدي که نمي دانيد آنها را از کجا شروع کنيد؟
 • افرادي که زندگي را بر شما دشوار ساخته اند؟

ضمن اين که گاهي اوقات به تأخير انداختن برخي کارها موجب بروز خسارت مي گردد، مي دانيد که در نهايت نمي توانيد از زير بار آن شانه خالي کنيد و دير يا زود بايد آنها را به انجام برسانيد. اگر ميزان انرژي، زمان و فکر خلاقي که صرف به تأخير انداختن کارها مي کنيد را محاسبه نماييد، متعجب خواهيد شد. تصور کنيد اگر و تنها اگر آن انرژي صرف انجام کار و نه اجتناب از آن مي گرديد، زندگي شما تا چه اندازه آسانتر مي شد!

خطر واقعي آنجا نهفته است که ما هرگز به انجام کارهايي که در زندگي کاري و از آن مهمتر در زندگي شخصي ما واقعاً اهميت دارد، مبادرت نمی کنیم و تنها به صحبت اکتفا می نماییم و در نهايت، زمان بسيار زيادي را در اين فرآيند به هدر دهيم. هرچه کارها را بيشتر به تعويق بياندازيد، مقاومت بيشتري نسبت به وظيفه مزبور در خود بوجود خواهيد آورد و نقطه شروع کار براي شما دشوارتر خواهد بود. سعي كنيد نكات زير را همواره رعايت كنيد:

 • اولويت بندي: کارهاي مهم و فوري، فوري و مهم!
 • توجه خود را به فعاليت هايي با نرخ بازده بالا معطوف کنيد.
 • دفتر يادداشت روزانه را از قلم نياندازيد.
 • گاهي اوقات، افرادي که به آنها تکيه کرده ايم، پشت ما را خالي مي کنند.
 • گاه نحوه استفاده از زمان در اختيار ما توسط ديگران ديکته مي شود، براي مثال، مشتريان که براي تقاضاي خود به ما پیام می دهند.هيچ گاه زمان لازم براي انجام کارها را دست کم نگيريد (تخمين نزنيد). همواره سعي کنيد تا زماني را براي موارد اقتضا در نظر بگيريد.
 • بيش از اندازه روي برنامه تکيه نکنيد زيرا همواره امکان تغيير در شرايط وجود دارد.
 • اگر برنامه ريزي هم نکنيد در واقع براي شکست خود برنامه ريزي نموده ايد.
 • برنامه هاي بزرگ تر را به وظايف کوچک تر تبديل کنيد.
 • روي انجام کارهاي لازم براي بهبود بهره وري خود تمرکز کنيد.
 • با انجام يک سري فعاليت هاي کوچک تر، حسي از انجام کار و تحصيل نتايج در شما بوجود بيايد.
 • طمينان حاصل کنيد که تمام ابزار مورد نيازتان در نزديکي و کنار شماست. در مورد اطلاعات، مستندات و نوشت افزار مورد نيازتان فکر کنيد. در صورت بي توجهي به اين نکات، ممکن است مقدار قابل توجهي از وقت شما در هفته (حدود 4 ساعت)، صرف جستجو براي وسايل مورد نياز گردد.
 • به جاي نشستن خود بي توجهي نکنيد. اشکال وجود ستون هاي کاغذ (روي ميز) آن است که مغز، بصورت آگاهانه تنها مي تواند در يک لحظه به روي يک گروه اطلاعات تمرکز داشته باشد. هر چقدر برگه هاي روي ميز شما بيشتر باشد، بيشتر ترغيب مي شويد تا آن ها را برداشته و بر آن ها نگاهي بياندازيد. براساس يک برآورد، افرادي که ميز کار شلوغ و نامرتبي دارند، روزانه حدود 45 دقيقه از زمان خود را صرف جستجو براي برگه ها و مستندات گم شده خود مي کنند.
 • در مقابل وسوسه نيمه تمام گذاشتن کارتان به روي ميز مقاومت کنيد.
 • وقتي که شما برگه هاي کاغذ دريافت مي کنيد، آن ها را بخوانيد و تصميم بگيريد که مي خواهيد با آن چه کاري انجام دهيد. از تکنيک GUTS استفاده کنيد:
  • آن را بدون توجه، به ديگران بدهيد (Give it away).
  • آن را بکار بگيريد (Use it).
  • آن را دور بياندازيد (hrow it away).
  • آن را (به ديگري) ارجاع دهيد (Send it).
 • در نزديکي خود يک سطل آشغال داشته باشيد.
 • هرگاه شک داشتيد، آن را دور بياندازيد!
 • از رسيدن نامه هاي ناخواسته ممانعت کنيد.
 • اطلاعات مورد نيازي مانند (نام ها، آدرس ها، شماره تلفن ها و ...) که همواره لازم است آنها را کنار دست خود داشته باشيد.
 • براي مواردي که قرار است بطور بلندمدت مسکوت گذاشته شوند و يا لازم است بعداً پيگيري گردد، يک پرونده يادآوري ايجاد نماييد، پرونده ها را بگونه اي جدا کنيد که هر روز ماه در آن مشخص شده باشد و پشت سر آن 11 پوشة ديگر براي ماههاي آتي قرار گيرد.
 • اطمينان حاصل کنيد که پرونده ها بر چسب خوانا و مرتب داشته باشند.
 • يک برگه فهرست (با يک رنگ متفاوت) درون پرونده قرار دهيد. اين کار، به شما کمک خواهد کرد تا به سرعت از محتواي آن اطلاع يافته و در زمان خود صرفه جويي کنيد.
 • کار بايگاني خود را به هنگامي موکول کنيد که در پائين ترين سطح انرژي خود هستيد.
 • شماره تلفن هاي مهم را هميشه همراه خود داشته باشيد.
 • شماره کارت هاي اعتباري را در يک جاي مطمئن يادداشت کنيد.
 • از کليه تجهيزاتي که ممکن است به همراه داشته باشيد، بخوبي محافظت و نگهداري کنيد.
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري  

 

مطالب مرتبط

 •  1. مديريت زمان (Time Management)

  تعريف : فعاليت‌ها و فرايندهاي برنامه‌ريزي براي اينكه بتوان از زمان به مؤثرترين روش ممكن استفاده كرد.

 •  1. 11 راهكار اصلي در مديريت زمان ارجمند، وحيد |1386 [تمام متن]

  چكيده : شما به طور قطع مقالات و كتب فراواني را در رابطه با مديريت زمان مطالعه كرده ايد اما ما در اينجا با عنوان كردن ۱۱ كليد اصلي در مديريت زمان سعي داريم كه شما را بلافاصله به هدف نهايي خود كه همان از دست ندادن زمان و مديريت صحيح وقت است هدايت كنيم.

  كليدواژه : راهكارهاي مديريت زمان

 •  2. جلوتر از زمان حركت كنيد [تمام متن]

  چكيده : اين مقاله فنون مديريت زمان را مورد بررسي قرار مي‌دهد. تعيين اهداف كاري و شخصي، تحليل عوامل اتلاف وقت، كاهش وقفه‌ها و ايجاد تمركز، كار با برگه‌ها و اسناد، بايگاني مدارك، محيط كار مناسب، كنترل زمان تلفن و واگذاري يا تفويض بخشي از مسئوليت‌ها و اختيارات رئوس مطالب اين مقاله را تشكيل مي‌دهند.

  كليدواژه : مديريت زمان

 •  3. مديريت زمان اميدوار، مجيد [تمام متن]

  چكيده : استفاده مؤثر و اثربخش از زمان ضرورتي اجتناب ناپذير براي موفقيت در عرصه كار و زندگي است. مديريت زمان شامل مجموعه‌اي از مهارتها براي كنترل كردن و استفاده بهتر از زمان است. اين مقاله به تشريح مفاهيم و اصول مديريت زمان پرداخته و فنون و ابزاري را براي مديريت زمان در محيط زندگي و كار ارائه مي‌كند.

  كليدواژه : مديريت زمان

 •  4. مديريت زمان در مديريت بازار شفقي زاده، اميرحسين |1384 [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله مديريت زمان را از ابعاد مختلف شامل نسل هاي مديريت زمان، ابعاد مديريت زمان در بازار، انجام كارهاي فوري، غير فوري، ضروري و غير ضروري، زمان و وظايف مديريت بازار مورد بررسي قرار مي دهد.

  كليدواژه : مديريت زمان ؛ مديريت بر خود

 •  1. 

  با تشكر از مطالب خوب شما خوب بود

 •  2. 

  خوب بود ولي سعي كنيد بهتر باشه

 

 

ابتداي صفحه
انتشار نكته

شما مي توانيد نكات مرتبط را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.