راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا

راهكار مديريت


تازه‌هاي «راهكار مديريت»

#عنواننوع مطلبتاريخ انتشار
1 دوره يك روزه حقوق مهندسي و صنعتي و آشنايي با قراردادهاي عمده فني، مهندسي و صنعتي EPC، BOT، (EPCF) DBFدوره آموزشي46 روز پيش
2 دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌هادوره آموزشي46 روز پيش
3 نرم افزار CRMنرم‌افزار157 روز پيش
4 آموزش، مشاوره و پياده سازي انواع سيستم هاي BPMS متن باز رايگان و با كيفيت وب‌سايت169 روز پيش
5 دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آندوره آموزشي197 روز پيش
6 آموزش رايگان مديريت فرايند (BPM)، مدلسازي فرايند (BPMN) و انواع نرم افزارهاي BPMSوب‌سايت238 روز پيش
7 دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانونيدوره آموزشي255 روز پيش
8 آموزگاهوب‌سايت263 روز پيش
9 دوره يك‌روزه مديريت و اصول اجرايي و قوانين مناقصه هاي صنعتي، فني مهندسي، تجاري و خدماتي و اصول تهيه اسناد مربوطه با رويكرد نياز بازار كار شركتهاي دولتي و خصوصيدوره آموزشي284 روز پيش
10 دوره يك‌روزه مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها بر اساس قوانين و ضوابط جاري و حاكم كشوردوره آموزشي284 روز پيش
11 مشاوره در زمينه قوانين كار، بيمه، ماليات و قراردادها‎خدمت مشاوره اي317 روز پيش
12 دوره يك روزه اصول تنظيم و انعقاد قراردادهادوره آموزشي346 روز پيش
13 كارگاه آموزشي مديريت تحول سازماني استراتژيكدوره آموزشي372 روز پيش
14 دوره دو روزه آشنايي با قوانين و مقررات تأمين اجتماعي در قراردادهاي پيمانكاريدوره آموزشي375 روز پيش
15 دوره يك روزه آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلافدوره آموزشي375 روز پيش
16 دوره دو ‌روزه خلق و توسعه مدل كسب و كاردوره آموزشي375 روز پيش
17 تحقيق و توسعه و نقش آن در مديريت بحران سازمانهادوره آموزشي491 روز پيش
18 آينده پژوهي در كسب و كاردوره آموزشي493 روز پيش
19 مديريت امور اداري و كارگزينيدوره آموزشي496 روز پيش
20 ابزارهاي مديريت مؤثر آموزش مبتني بر استاندارد 10015 (تشريح الزامات استاندارد ISO 10015-1999)دوره آموزشي496 روز پيش
21 چهاردهمين كنفرانس بين المللي مديريتخبر و رويداد499 روز پيش
22 مهندسـي فـروش نـويندوره آموزشي500 روز پيش
23 بهينه‌سازي سيستم دبيرخانه و امور دفتريدوره آموزشي500 روز پيش
24 مهندسي صنايع-مهندسي صنايعمتخصص507 روز پيش
25 پيكره عمومي دانش مديريت فرآيندهاي كسب و كاركتاب507 روز پيش
26 مديريت منابع انساني براي مديران غير انسانيدوره آموزشي508 روز پيش
27 آشنايي با تغييرات در استاندارد ISO9001:2015دوره آموزشي508 روز پيش
28 كارگاه تربيت ارزياب ويژه كانون ارزيابي و توسعه شايستگي‌هاي مديريتي و حرفه‌ايدوره آموزشي510 روز پيش
29 كارگاه آموزشي آشنايي با رويكردهاي نوين استخدام و توسعه كاركناندوره آموزشي511 روز پيش
30 سمينار آنلاين برند شناسيدوره آموزشي511 روز پيش

جستجو در «راهكار مديريت»

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

13-14
مهر

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی برای کارفرمایان

20-21
مهر

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

27-28
مهر

آشنایی با قانون کار

11-12
آبان

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.